Til hovedinnhold

Joakim Bustad

Forskningsingeniør

Joakim Bustad

Forskningsingeniør

Joakim Bustad
Telefon: +47 992 08 260
E-post:
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1676337

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for,Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredels...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1727664

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2018...

År 2019
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1644913

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Sogndal lufthamn, Haukåsen, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført ...

År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1644896

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Hasvik lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2017 o...

År 2018
Type Rapport