Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter T1442/2016

Sammendrag

Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støyberegning for,Kjeller flyplass for et scenario med kortere rullebane enn i dag og trafikk med bare historiske fly.
Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse.
Beregningene viser at det er ingen boliger innenfor tentativ tiltaksgrense eller kartleggingsgrense for det beregnede scenariet.
Oppdragsgiver: Kjeller Flyhistoriske Kulturpark
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102019533

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2019

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2019:00048

ISBN

978-82-14-06842-9

Vis denne publikasjonen hos Cristin