Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner på Sandefjord lufthavn, Torp. Støysoner etter T1442/2016

Sammendrag

Det er utarbeidet flystøysonekart for Sandefjord lufthavn, Torp, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2017 og for en prognose for 2028. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Beregningene viser at det er 1 bolig innenfor tentativ tiltaksgrense for dagens situasjon, og 5 for prognose 2028. Dette er 1. utgave av SINTEF-rapport 2018:00455
Oppdragsgiver: Sandefjord lufthavn AS
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • SINTEF AS / 102017255

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2018

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2018:00350

ISBN

978-82-14-06649-4

Vis denne publikasjonen hos Cristin