Til hovedinnhold
Norsk English

Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016

Sammendrag

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Leknes lufthamn, etter
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 2018 og for en prognose for 2029. For prognosesituasjonen er det lagt til grunn at rullebanen blir forlenget og flyttet mot nordvest
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Sustainable Communication Technologies

År

2019

Forlag

SINTEF Digital

Hefte nr.

2019:00970

ISBN

978-82-14-06369-1

Vis denne publikasjonen hos Cristin