Til hovedinnhold

Tony Kråkenes

Seniorforsker

Tony Kråkenes

Seniorforsker

Tony Kråkenes
Telefon: 401 03 515
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1685697

Denne rapporten oppsummerer et kunnskapsinnhentingsprosjekt som SINTEF har utført på oppdrag fra Petroleumstilsynet innenfor temaet kontroll av ikke‐elektriske tennkilder. Rapporten belyser praksis og erfaringer i næringen knyttet til dette temaet, og peker på enkelte mulige forb...

Forfattere Kråkenes Tony Tor Onshus Snorre Sklet
År 2018
Type Rapport/avhandling