Til hovedinnhold
Norsk English

Studie for å sikre helikoptersikkerheten

Oljeselskapene i Norsk olje og gass har gjennomført en ny studie for å sikre at norsk sokkel fortsatt er blant de ledende innenfor helikoptersikkerhet. Rapporten for HSS-3b er nå tilgjengelig.

Kontaktperson

Helikopter i Nordsjøen. Photo courtesy of Sikorsky
Helikopter i Nordsjøen. Photo courtesy of Sikorsky

Helikoptersikkerhetsstudien som ble satt i gang i 2016 er den siste i en serie store studier som har blitt gjennomført på norsk sokkel. Den første (HSS-1) dekket perioden 1966–1990, den andre (HSS-2) tok for seg perioden 1990–1998 og den tredje (HSS-3) tok for seg perioden 1999–2009. Den siste studien (HSS-3b) er en begrenset oppdatering av HSS-3 som dekker perioden 2009-2015, og også skuer noe fremover i tid.

Studien er gjennomført av sikkerhetsforskerne ved SINTEF Teknologi og samfunn, på vegne av Norsk olje og gass. 16 oljeselskap har deltatt i tillegg til Petroleumstilsynet, Luftfartstilsynet, Safe og Industri Energi.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2017