Til hovedinnhold

Ørjan Selvik

Seniorrådgiver

Ørjan Selvik

Seniorrådgiver

Ørjan Selvik
Telefon: +47 916 22 951
E-post:
Avdeling: Skip og havkonstruksjoner
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1736917/

Gjennom 50 år med virksomhet på norsk sokkel har norsk maritim industri og instituttsektoren opparbeidet en betydelig kunnskap om, og erfaring med, avanserte og krevende fartøyoperasjoner. For å kunne møte de grønne og digitale skiftene vi nå står ovenfor, er det viktig å verdsette og videreutvikle...

Forfattere Ørjan Selvik Tor Einar Berg Frøydis Solaas Halgeir Ludvigsen
År 2019
Type Kronikk
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1601814/

Aquaculture of Atlantic salmon in coastal and offshore locations is an operation intensive industry. This paper gives an overview of the most typical marine operations in the aquaculture of Atlantic salmon. Descriptions of these operations are introduced in the first place, which is followed by...

År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1515208/

This paper presents some outcomes from a four years (2013 – 2016) long research project investigating validation of ship specific simulation models. In contrast to the other initiatives such as SIMMAN 2008 [1] and SIMMAN 2014 [2], the R&D project “Sea Trials and Model Tests for Validation of...

Forfattere Tor Einar Berg Ørjan Selvik
År 2017
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1520296/

Station keeping analysis is an important activity in the early stages of any vessel/DP project that eventually determines the machinery and thruster configuration and thruster size selection. In order to obtain reliable results, it is crucial to apply engineering tools that realistically represent...

Forfattere Florian Sprenger Elin Marita Hermundstad Jan Roger Hoff Dariusz Eirik Fathi Ørjan Selvik
År 2017
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1480389/

Emergencies on large passenger ships in the remote High North may lead to a mass rescue operation with a heavy strain on the emergency preparedness systems of the Arctic countries. This study focuses on the need for competencies related to large-scale Search and Rescue operations (SAR operations...

Forfattere Johannes Schmied Odd Jarl Borch Ensieh Kheiri Pileh Roud Tor Einar Berg Kay Endre Fjørtoft Ørjan Selvik James R. Parsons
År 2017
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel