Til hovedinnhold

Knut Øien

Seniorforsker

Knut Øien

Seniorforsker

Knut Øien
Telefon: 930 58 815
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1688475

The resilience of modern societies is to a large degree determined by the resilience of their Critical Infrastructures (CI). These infrastructures are critical because interruptions not only influence the infrastructures themselves, but loss of functionality has secondary effects on the society. The...

Forfattere Øien Knut Bodsberg Lars Jovanovic A.
År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1688123

The overall resilience of modern societies is largely determined by and dependent on resilience of their critical infrastructures (CI). These infrastructures are becoming increasingly smarter and more efficient by means of smart technologies such as sensors, gateways, processors. The use of smart te...

Forfattere Jovanović A. Øien Knut Choudhary A.
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1644692

Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring og barrierestyring. Sammenstillingen baserer seg på en gjennomgang av r...

Forfattere Øien Knut Sklet Snorre Hauge Stein Schjølberg Per
År 2018
Type Rapport/avhandling