Til hovedinnhold

Knut Øien

Seniorforsker

Knut Øien

Seniorforsker

Knut Øien
Telefon: 930 58 815
E-post:
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1688475

The resilience of modern societies is to a large degree determined by the resilience of their Critical Infrastructures (CI). These infrastructures are critical because interruptions not only influence the infrastructures themselves, but loss of functionality has secondary effects on the society. The...

Forfattere Knut Øien Lars Bodsberg A. Jovanovic
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1688123

The overall resilience of modern societies is largely determined by and dependent on resilience of their critical infrastructures (CI). These infrastructures are becoming increasingly smarter and more efficient by means of smart technologies such as sensors, gateways, processors. The use of smart...

Forfattere A. Jovanović Knut Øien A. Choudhary
År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1644692

Denne forstudierapporten sammenstiller informasjon om status og utfordringer med hensyn til tilstand og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr i petroleumsvirksomheten. Dette dekker grensesnittet mellom vedlikeholdsstyring og barrierestyring. Sammenstillingen baserer seg på en gjennomgang av...

Forfattere Knut Øien Snorre Sklet Stein Hauge Per Schjølberg
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=1450091

The Petro-HRA method has been developed in an R&D project called “Analysis of human actions as barriers in major accidents in the petroleum industry, applicability of human reliability analysis methods”, Project no. 220824/E30. Petro-HRA is a method for qualitative and quantitative assessment of...

Forfattere Andreas Bye Karin Laumann Claire Taylor Martin Rasmussen Sondre Øie Koen van de Merwe Knut Øien Ronald Boring Nicola Paltrinieri Irene Wærø Salvatore Massaiu Kristian Gould
År 2017
Type Rapport