Til hovedinnhold

Ragnhild Lundmark Daae

Forsker

Ragnhild Lundmark Daae

Forsker

Ragnhild Lundmark Daae
Telefon: +47 453 94 615
Avdeling: Miljø og nye ressurser
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1588016

Rapporten viser resultatene av en diagnostisk modellering av mudring og deponering ved en utdypning av innseilingen til Borg havn. I den pågående designfasen er det gjennomført modellering av turbiditet for å forutsi virkningen og omfanget av operasjonene. Turbiditetssimuleringen...

Forfattere Daae Ragnhild Lundmark Van't Hoff Jan Pennekamp Johan
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1563106

Subsea blowouts have the potential to spread oil across large geographical areas, and subsea dispersant injection (SSDI) is a response option targeted at reducing the impact of a blowout, especially reducing persistent surface oil slicks. Modified Weber scaling was used to predict oil droplet sizes ...

År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1511796

A spatially explicit coupled hydrodynamic-mass transport model system was used to simulate dispersal of particulate organic matter from Atlantic salmon (Salmo salar) farming in central Norway. Model setups of 32 m horizontal resolution were run for periods of up to 650 days for 3 sites of different ...

Forfattere Broch Ole Jacob Daae Ragnhild Lundmark Ellingsen Ingrid H. Nepstad Raymond Bendiksen Eldar Åsgard Reed Jenny Lisa Senneset Gunnar
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1349338

The Deepwater Horizon accident in 2010 turned the focus in oil spill research towards the subsea aspects of an oil spill and on how to respond to it. Blowout modelling, gas-oil-ratios (GOR) and droplet size distributions where studied with respect to their importance for the fate and behavior of the...

År 2016
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268928

SAMMENDRAGSammendragstekstKystverket gjennomfører prosjektet beredskapsanalyser for Jan Mayen, Svalbard og Bjørnøya. I den forbindelse ble SINTEF bedt om å gjennomføre modellering av oljedrift og tiltak for 6 scenarioer (utslippshendelser) for akutt oljeutslipp fra skip. Sce...

År 2014
Type Rapport/avhandling