Til hovedinnhold

Ragnhild Lundmark Daae

Forsker

Ragnhild Lundmark Daae

Forsker

Ragnhild Lundmark Daae
Telefon: +47 453 94 615
Avdeling: Miljø og nye ressurser
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1588016

Rapporten viser resultatene av en diagnostisk modellering av mudring og deponering ved en utdypning av innseilingen til Borg havn. I den pågående designfasen er det gjennomført modellering av turbiditet for å forutsi virkningen og omfanget av operasjonene. Turbiditetssimuleringene er gjort ved hjelp...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1563106

Subsea blowouts have the potential to spread oil across large geographical areas, and subsea dispersant injection (SSDI) is a response option targeted at reducing the impact of a blowout, especially reducing persistent surface oil slicks. Modified Weber scaling was used to predict oil droplet sizes ...

År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon