Til hovedinnhold
Norsk English

Strømmodellering og spredningsberegninger i Borg-prosjektene

Kystverket planlegger å forbedre hovedløpet til Glomma ved Røsvikrenna ved å mudre området. Planen er å rette ut og utdype farleden siden dette er et trangt og grunt parti i innseilingen til Fredrikstad og Sarpsborg.

Kontaktperson

Beregnet felt for havstrøm med havmodellen SINMOD

I forbindelse med utredningene som gjøres rundt dette har SINTEF bidratt med å beregne hvordan partiklene spres i vannet hvis løsmassene fra mudringsområdet flyttes til et sjødeponi sør for Fredrikstad. Disse beregningene er gjort fordi man ikke ønsker å forstyrre miljøet under mudring- og dumpeoperasjonene.

Det er gjort omfattende utredningsarbeid knyttet til planene, og som en del av undersøkelsene har SINTEF utført modellering av strøm for Fredrikstad/Hvaler området med påfølgende spredningsberegning av mudring- og dumpingsoperasjoner. Flere lokaliteter er tidligere undersøkt for å finne hvordan vannkvaliteten kan gjøres bedre uten å forstyrre miljøet når det utføres slikt arbeid. Spredningsberegningene blir brukt til å undersøke blant annet om massene som mudres og dumpes påvirker sårbare naturressurser slik som korallrev i området og vannkvaliteten for øvrig.

SINTEF benytter sin egenutviklede havmodell SINMOD  og partikkelmodell DREAM.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2014 - 31.12.2014

Oppdragsgiver

Kystverket

Prosjektdeltakere

Rambøll AS
SINTEF Materialer og kjemi
SINTEF Fiskeri og havbruk AS