Til hovedinnhold
Norsk English

Modellering av oljedrift og tiltak for Jan Mayen, Svalbard og Bjørmøya

Sammendrag

SAMMENDRAGSammendragstekstKystverket gjennomfører prosjektet beredskapsanalyser for Jan Mayen, Svalbard og Bjørnøya. I den forbindelse ble SINTEF bedt om å gjennomføre modellering av oljedrift og tiltak for 6 scenarioer (utslippshendelser) for akutt oljeutslipp fra skip. Scenariobasert beredskapsanalyser for de ulike scenarioene ble utført ved bruk av OSCAR (Oil Spill Contingency And Response) 3-D modellverktøy. I størrelsesorden er 60 enkeltsimuleringer blitt gjennomført for de 6 hendelsene med forskjellige tiltakspakker (TP) og responstider (RT), definert av Kystverket. Hver hendelse er evaluert med fokus på:• Oljedrift• Oppsamlet og/eller dispergert olje• Lengde kystlinje påvirket• Havområde påvirketMassebalanser for de forskjellige simuleringene er vist for hvert scenario.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Klima og miljø
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2014

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214057546

Vis denne publikasjonen hos Cristin