Til hovedinnhold

Arne Fredheim

Forskningssjef

Arne Fredheim

Forskningssjef

Arne Fredheim
Telefon: 934 59 721
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1515038

The influence of fish on the mooring loads of a floating net cage is studied numerically and experimentally. Two experimental series were conducted. One case was model tests with artificial fish. Nine rigid fish models with total volume of 2.5% of the fish cage at rest were placed inside the net cag...

Forfattere He Zhao Faltinsen Odd Magnus Fredheim Arne Kristiansen Trygve
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1487053

This report is a short summa ry of the research activity and results obtained in the project Numsim - Numerical simulation of complex systems involving interaction between elements with large and varying stiffness properties. Main focus of the project has been to develop numerical time-domain simula...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493872

Bakgrunnen for prosjektet er rømming av fisk på grunn av hull i not forårsaket av gnag fra bunnringkjetting på not. Dette har vært en av de største årsakene til rømming av fisk de sist årene. Hovedmålet med prosjektet har vært å få frem grunnleggende kunnskap for rømmingssikker bruk av not og utspil...

Forfattere Fredheim Arne
År 2014
Type Rapport/avhandling