Til hovedinnhold

Arne Fredheim

Forskningssjef

Arne Fredheim

Forskningssjef

Arne Fredheim
Telefon: 934 59 721
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1487053

This report is a short summa ry of the research activity and results obtained in the project Numsim - Numerical simulation of complex systems involving interaction between elements with large and varying stiffness properties. Main focus of the project has been to develop numerical time-domain simula...

Forfattere Kristiansen David Føre Martin Aarsæther Karl Gunnar Fredheim Arne
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493872

Bakgrunnen for prosjektet er rømming av fisk på grunn av hull i not forårsaket av gnag fra bunnringkjetting på not. Dette har vært en av de største årsakene til rømming av fisk de sist årene. Hovedmålet med prosjektet har vært å få fre...

Forfattere Fredheim Arne
År 2014
Type Rapport/avhandling