Til hovedinnhold

Arne Fredheim

Forskningssjef

Arne Fredheim

Forskningssjef

Arne Fredheim
Telefon: 934 59 721
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493872

Bakgrunnen for prosjektet er rømming av fisk på grunn av hull i not forårsaket av gnag fra bunnringkjetting på not. Dette har vært en av de største årsakene til rømming av fisk de sist årene. Hovedmålet med prosjektet har vært å få frem grunnleggende kunnskap for rømmingssikker bruk av not og utspil...

Forfattere Fredheim Arne
År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1531317

Tirsdag 5.juni ble det arrangert en workshop med en kombinasjon av innlegg/foredrag og gruppearbeid for å belyse problemstillinger knyttet til arealbruk og forankring av flytende oppdrettsanlegg. Basert på presentasjoner og resultat fra gruppearbeid er det rimelig å konkludere med at det er mulig å ...

Forfattere Fredheim Arne
År 2012
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1560373

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ønsket å gjennomføre et forskningsprogram for å arbeide med utvalgte sider av rømmingsproblematikken. Spesielt viktig for FHF var det å fokusere på de viktigste årsakene til rømming slik de kommer til uttrykk i rømmingsstatistikken. SINTEF Fiskeri o...

Forfattere Fredheim Arne
År 2010
Type Rapport/avhandling