Til hovedinnhold
Norsk English

Interaksjon mellom not og utspilingssystem

Etter flere uhell der interaksjon mellom not og utspilingssystem har ført til alvorlige rømninger tok en gruppe næringsaktører initiativ til å kartlegge, og om mulig løse, de aktuelle interaksjonsproblemene.

Kontaktperson

Modellen som ble brukt i forsøkene.

Gjennom et prosjekt med finansiering fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har det vært gjennomført detaljerte modellforsøk ved SINTEFs havbasseng. SINTEF Fiskeri og havbruk har vært prosjektleder og MARINTEK har stått for gjennomføringen av forsøkene. De endelige resultatene fra prosjektet ventes å foreligge høsten 2013.

Gruppen med næringsaktører finansierte og gjennomførte en første serie forsøk ved MARINTEKs havbasseng i januar 2012, og det var dette som var bakgrunnen for at FHF finansierte en ny runde med modellforsøk i 2013. I dette prosjektet ble det brukt en skalert modell av en merd med omkrets på 157 meter plassert i en systemforankring.

Modellen var i skala 1:16, og det ble fokusert på å få modellen skalert så riktig som mulig, spesielt med tanke på fleksibilitet i flytering og bunnring. I tillegg til å filme modellens oppførsel i forskjellige bølge og strømtilstander ble det gjort kvantitative målinger av krefter i forankringsliner, samt i deler av utspilingssystemet. Bevegelsen av bunnringen og flyteren ble også målt. Det ble også montert sensorer som kunne registrere når det var kontakt mellom not og bunnringskjetting. Fokuset for forsøkene var å se på forskjellige måter å innfeste bunnringen på, bla. innfesting rett i nota, samt bruk av tau isteden for kjetting mellom flyter og bunnring.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

04.07.2012 - 30.09.2013

Prosjektgruppe

 • Midt Norsk Havbruk AS
 • Marine Harvest Norway AS
 • Bremnes Seashore AS
 • Mainstream Norway AS
 • Lerøy Hydrotech AS
 • Firda Seafood AS
 • Salmar AS
 • Salmon Group
 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 • Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond