Til hovedinnhold

Karine Denizou

Seniorforsker

Karine Denizou

Seniorforsker

Karine Denizou
Telefon: 481 52 570
Avdeling: Bygninger og installasjoner
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1508104

Mål. Målet for prosjektet var å evaluere energirådgivningstjenesten i Asker kommune og utvikle kunnskap om hvordan kommuner kan få boligeiere til å energieffektivisere og oppgradere gjennom utnytting av naboeffekten, det vil si hvordan holdninger og tiltak sprer seg gjennom sosiale prosesser. Kunnsk...

Forfattere Hauge Åshild Lappegard Godbolt Åsne Lund Denizou Karine
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1464147

Målet med prosjektet er å synliggjøre erfaringer hos prosjekterende som kan bidra til en prosjekteringsprosess for boliger hvor universell utforming blir en integrert del av det arkitektoniske konseptet. Hva er forutsetninger for nyskapende løsninger og konsepter som bidrar til god generell brukskva...

Forfattere Denizou Karine
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1370356

In 2013, more than seventy per cent of Norwegian reception centres for asylum seekers were decentralized or partly decentralized, meaning that the residents lived in ordinary homes dispersed around the town or local area, instead of in a centralized institution. The article presents results from a r...

År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon