Til hovedinnhold

Gorm Idar Johansen

Senior prosjektleder

Gorm Idar Johansen

Senior prosjektleder

Gorm Idar Johansen
Telefon: +47 922 28 551
E-post:
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1678373/

User interface (UI) is a platform that enables interaction between a human and a machine, a visual part of an information device, such as a computer or software, which user interacts with. A good user interface design makes operating a machine efficient, safe and user friendly in a way that gives...

Forfattere Hanna Poranen Giancarlo Marafioti Gorm Idar Johansen Eivind Sæter
År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1678378/

User interface (UI) is a platform that enables interaction between a human and a machine, a visual part of an information device, such as a computer or software, which user interacts with. A good user interface design makes operating a machine efficient, safe and user friendly in a way that gives...

Forfattere Hanna Poranen Giancarlo Marafioti Gorm Idar Johansen Eivind Sæter
År 2018
Type Vitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1617006/

This report explores relevant concepts for use of snake robots in Space, specifically for use onboard the International Space Station, for exploration of Moon lava tubes and for exploration of low-gravity bodies such as asteroids, comets and small moons. Key abilities that snake robots need to...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1223747/

A rich selection of methods for information security risk assessments exist, but few studies evaluate how such methods are used, their perceived ease-of-use, and whether additional support is needed. Distribution system operators (DSOs) find it difficult to perform information security risk...

År 2015
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1224138/

Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn før. Bransjen er vant til å gjøre risikoanalyser, men mange opplever det likevel som utfordrende å få oversikt over risiko knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. I DeVID-prosjektet...

År 2014
Type Faglig kapittel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268680/

Rapporten støtter gjennomføringen av en risikoanalyse av AMS og tilgrensende ITsystemer hos et nettselskap hvor fokus for analysen er informasjonssikkerhet og personvern. Den gir sjekklister og anbefalinger som nettselskapene kan bruke i sine egne risikoanalyser. SINTEF har valgt å bygge på en...