Til hovedinnhold

Gorm Idar Johansen

Senior prosjektleder

Gorm Idar Johansen

Senior prosjektleder

Gorm Idar Johansen
Telefon: +47 922 28 551
Avdeling: Mathematics and Cybernetics
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1768451

Autonomous marine operations are difficult to plan, design and perform. Additionally, the complexity of these operations is increasing as they often include more than one vehicle. The AJA (Autonomous Job Analysis) method is a structured approach to gathering the necessary information from experts in...

År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1678378

User interface (UI) is a platform that enables interaction between a human and a machine, a visual part of an information device, such as a computer or software, which user interacts with. A good user interface design makes operating a machine efficient, safe and user friendly in a way that gives th...

Forfattere Poranen Hanna Marafioti Giancarlo Johansen Gorm Idar Sæter Eivind
År 2018
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1678373

User interface (UI) is a platform that enables interaction between a human and a machine, a visual part of an information device, such as a computer or software, which user interacts with. A good user interface design makes operating a machine efficient, safe and user friendly in a way that gives th...

Forfattere Poranen Hanna Marafioti Giancarlo Johansen Gorm Idar Sæter Eivind
År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1617006

This report explores relevant concepts for use of snake robots in Space, specifically for use onboard the International Space Station, for exploration of Moon lava tubes and for exploration of low-gravity bodies such as asteroids, comets and small moons. Key abilities that snake robots need to have ...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1223747

A rich selection of methods for information security risk assessments exist, but few studies evaluate how such methods are used, their perceived ease-of-use, and whether additional support is needed. Distribution system operators (DSOs) find it difficult to perform information security risk assessme...

År 2015
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268680

Rapporten støtter gjennomføringen av en risikoanalyse av AMS og tilgrensende ITsystemer hos et nettselskap hvor fokus for analysen er informasjonssikkerhet og personvern. Den gir sjekklister og anbefalinger som nettselskapene kan bruke i sine egne risikoanalyser. SINTEF har valgt å by...

År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1224138

Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn før. Bransjen er vant til å gjøre risikoanalyser, men mange opplever det likevel som utfordrende å få oversikt over risiko knyttet til informasjo...

År 2014
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+998517

Denne rapporten presenterer en overordnet risikovurdering av Avaserte Måle- og Styringssystemer (AMS) knyttet til hvilke konsekvenser det kan ha for kraftforsyningen at AMS utsettes for informasjonssikkerhetbrudd. Vurderingen er hovedsaklig gjort for AMS basisfunksjoner, som er å registrer...

År 2012
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268239

This report summarizes the result from PDS-BIP activity 1. Focus is on non-planned acute releases to sea and the barriers applied during drilling, workover and subsea production in order to prevent such releases. The report discusses requirements to such barriers on two different levels: (1) on a hi...

År 2011
Type Rapport/avhandling