Til hovedinnhold
Norsk English

Risikoanalyse av AMS knyttet til informasjonssikkerhet og personvern

Sammendrag

Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn før. Bransjen er vant til å gjøre risikoanalyser, men mange opplever det likevel som utfordrende å få oversikt over risiko knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. I DeVID-prosjektet har det blitt utviklet støttemateriale for denne typen risikoanalyser av AMS. Vi har evaluert støttematerialet ved å sammenligne risikoanalyser som har blitt utført med og uten bruk av dette. Denne rapporten presenterer resultater fra dette arbeidet.

Kategori

Faglig kapittel

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Software Engineering, Safety and Security
  • SINTEF Digital / Mathematics and Cybernetics

År

2014

Forlag

Fagtrykk AS

Bok

NEF Teknisk møte 2014 Strømmen skal fram

ISBN

978-82-594-3646-7

Side(r)

315 - 323

Vis denne publikasjonen hos Cristin