Til hovedinnhold

Tove Håpnes

Etikkombud/Personvernkoordinator

Tove Håpnes

Etikkombud/Personvernkoordinator

Tove Håpnes
Telefon: 930 32 513
Enhet: SINTEF Konsernstab
Avdeling: Human Resources
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268776

Rapporten presenterer evalueringen av styre- og lederutviklingsprogrammet  FemaleFuture som NHO har tilbudt norsk nærings- og arbeidsliv gjennom10 år.  Female Future har som sentralt mål å jobbe aktivt for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer, og at kvinner skal oppleve næringslivet som ...

Forfattere Håpnes Tove Rigmor
År 2013
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+859895

In Norway an ideology of gender equality and the universal welfare state has created generous leave arrangements for parents, both mothers and fathers, to make the combination of work and family possible.To recruit competent women and men, knowledge work organisations have to accommodate to working ...

Forfattere Håpnes Tove Rigmor
År 2011
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1267792

Initiativtakerne til Verdalsprosjektet – krafttak for inkludering tok utgangspunkt i situasjonen med manglende arbeidskraft i industrien. Samtidig gikk flere av innvandrerne i kommunen arbeidsledige til tross for at de ønsket å komme i arbeid. Situasjonen ble sett som mulig å endre og i prosjektet b...

Forfattere Håpnes Tove Rigmor
År 2009
Type Rapport/avhandling