Til hovedinnhold

Ørjan Selvik

Seniorrådgiver

Ørjan Selvik

Seniorrådgiver

Ørjan Selvik
Telefon: +47 916 22 951
E-post:
Avdeling: Skip og havkonstruksjoner
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1915897/

The Norwegian coastline has many long fjords where crossings are necessary for transportation of goods and passengers. In the last decade, the focus on reduced travel time along the main roads in coastal areas has increased the building of bridges and subsea tunnels. However, at present and in the...

Forfattere Tor Einar Berg Ørjan Selvik Kristian Steinsvik Daniel Leinebø
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1915901/

The Norwegian Emergency Towing Services (NETS) is managed by the Norwegian Coastal Administration (NCA). In the early days of the NETS, the operational part was sheared between commercial tug companies and the Norwegian Coast Guard (NCG). A major change in the organization of the operation took...

Forfattere Tor Einar Berg Ørjan Selvik
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1736917/

Gjennom 50 år med virksomhet på norsk sokkel har norsk maritim industri og instituttsektoren opparbeidet en betydelig kunnskap om, og erfaring med, avanserte og krevende fartøyoperasjoner. For å kunne møte de grønne og digitale skiftene vi nå står ovenfor, er det viktig å verdsette og videreutvikle...

Forfattere Ørjan Selvik Tor Einar Berg Frøydis Solaas Halgeir Ludvigsen
År 2019
Type Kronikk
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1601814/

Aquaculture of Atlantic salmon in coastal and offshore locations is an operation intensive industry. This paper gives an overview of the most typical marine operations in the aquaculture of Atlantic salmon. Descriptions of these operations are introduced in the first place, which is followed by...

År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel