Til hovedinnhold

Olve Mo

Forsker

Olve Mo

Forsker

Olve Mo
Telefon: 930 33 997
E-post:
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1955975/

The full-size converter fed synchronous machine (CFSM) for variable speed operation of a pumped storage power plant exhibits multiple advantages over the state-of-the-art Doubly Fed Induction Machine (DFIM) technology. The CFSM technology is emerging as the most preferred system for pumped storage...

Forfattere Raghbendra Tiwari Roy Nilsen Olve Mo
År 2021
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1941466/

We present an open-source software implementation of an approximate contingency enumeration approach for calculating reliability in distribution grids based on RELRAD. The tool is coded using the efficient programming language Julia, to ensure fast and scaleable calculations. The network topology is...

År 2021
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1895652/

I denne rapporten gis anbefalinger for tiltak som kan gjøres i det norske kraftnettet for å håndtere risiko og for å unngå havari og/eller utfall som følge av solstormer. Anbefalingene i rapporten bygger i stor grad på anbefalinger utstedt av institusjonene Electric Power Research Institute (EPRI...

År 2021
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1693355/

Choosing the optimal type and size of energy storage for a given hybrid maritime vessels is challenging. Investment cost, fuel saving and energy storage expected life time will be affected by the choices. Furthermore, the optimum choices depend on the operation profile of the vessel as well as...

Forfattere Chiara Bordin Olve Mo
År 2019
Type Vitenskapelig artikkel