Til hovedinnhold

Sveinung Johan Ohrem

Forsker

Sveinung Johan Ohrem

Forsker

Sveinung Johan Ohrem
Telefon: 936 64 407
E-post:
Avdeling: Havbruk
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1932408/

I tillegg til en potensiell økt bruttoverdi på anslagsvis 12-13 milliarder NOK, så har økt overlevelse i laksenæringen potensial til å redusere karbonavtrykket til norsk laks med opptil 10%. Dette viser en ny matematisk modell utarbeidet av SINTEF Ocean. Innføringen av EUs taksonomikrav fra 2023 vil...

År 2021
Type Populærvitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1885111/

Aquaculture net cage inspection and maintenance is a central issue in fish farming. Inspection using autonomous underwater vehicles is a promising solution. This paper proposes laser-camera triangulation for pose estimation to enable autonomous net following for an autonomous vehicle. The laser...

År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1916714/

Foredraget vil presentere pågående prosjektaktiviteter innenfor områdene autonomi, fjernstyring og robotikk knyttet til havbruk generelt, og lakseoppdrett spesielt. SINTEF Ocean har de siste 8 årene, i tett samarbeid med industri, forsket på ubemannede fartøy og fjernstyringsteknologi for...

År 2020
Type Vitenskapelig foredrag