Til hovedinnhold

Ida Beathe Øverjordet

Forsker

Ida Beathe Øverjordet

Forsker

Ida Beathe Øverjordet
Telefon: 951 76 491
E-post:
Avdeling: Klima og miljø
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1851820/

...i forskere hos SINTEF Ocean har i en årrekke studert oljens skjebne og nedbrytning etter utslipp til det marine miljøet. Studiene har hovedsakelig foregått i SINTEFs laboratorier under kontrollerte betingelser. Nå er forsøkene flyttet ut i felt for å finne ut hvordan nedbrytningsprosessene påvirkes...

År 2020
Type Nettsider (opplysningsmateriale)
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1846326/

Tekst fra post: Forskning på biodegradering av olje i sjøvann Hvor fort brytes egentlig olje ned hvis den slippes ut i havet? 🤔 Vi har vært med å tilrettelegge for Sintef Ocean sitt forskningsprosjekt OilDeplete, på Fiskebøl i Vesterålen. Sintef har sett på oljens naturlige nedbryting i sjøvann...

Forfattere Ida Beathe Øverjordet Hendrik Langeloh
År 2020
Type Intervju