Til hovedinnhold
Norsk English

PharmArctic - Kilder, bioakkumulering og alternativer for skadebegrensning fra legemidler i det marine miljøet rundt bosetningene på Svalbard - en tverfaglig tilnærming.

Kartlegging omfanget av legemiddelforurensning fra bosettinger og turisme på Svalbard.

Kontaktperson

Prosjektets mål er å kartlegge hvor mye legemidler som slippes ut til det marine miljøet på Svalbard, og hva dette har å si for dyrelivet i området.

Legemidler vi benytter skilles ut av kroppen og ender i kloakken. Noen brytes raskt ned, mens andre har relativt lang levetid i miljøet. Kloakkrensing vil fjerne mange av legemidlene, mens enkelte vil passere gjennom renseanlegg uforandret og dermed føres ut i miljøet.

På Svalbard er det ikke rensing av kloakk i den største bosettingen, Longyearbyen. Til tross for relativt liten befolkning, finnes det høyere nivåer av enkelte legemidler i kloakk fra Longyearbyen enn fra Tromsø. Vi ønsker å undersøke hvor mye de lokale bosettingene og tilreisende turister bidrar til legemiddelutslipp på Svalbard, og hva vi kan gjøre for å begrense disse utslippene.

Det er blitt samlet inn kloakkprøver og prøver fra det marine miljøet utenfor Ny-Ålesund og Longyearbyen, og disse vil analyseres for en lang rekke legemidler. Legemiddelnivåene i prøvene vil undersøkes i sammenheng med lokalt konsum, demografi og turisme.

Prosjektet finansieres av Flaggskipet for Miljøgifter hos Framsenteret i Tromsø, og er et samarbeid mellom SINTEF Ocean, Norsk Polarinstitutt og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Picture2.jpg

Prøvetaking i Kongsfjorden, Svalbard (Foto: Ida Beate Øverjordet)

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2020 - 31.12.2021