Til hovedinnhold
Norsk English

PHARMARINE

Transport via havstrømmer av humane farmasøytiske produkter og deres innvirkning på marin biota i det europeiske Arktis.

Kontaktperson

PHARMARINE har som mål å vurdere transportvektorer og skjebne til menneskelige legemidler via havstrømmer fra det kontinentale Europa til polare områder i det europeiske Arktis.

Potensielle vannveier for legemidler vil bli undersøkt flere steder langs et nordovergående transekt som går fra sør (Østersjøen og Nordsjøen) gjennom den norske kyststrømmen og den varme nordatlantiske strømmen til Spitsbergen-fjordene (Hornsund og Kongsfjorden) i nord.

I tillegg vil potensialet for at legemidler akkumulerer seg i bunndyrene i makroinvertebrater bli avdekket for å vurdere forurensningsstatus for den arktiske faunaen. Biomagnifisering av legemidler i bunnlevende næringsnett vil også bli studert på ett arktisk sted ved å bruke stabilt nitrogenisotopforhold som en indikator på relativ trofisk posisjon.

Ved å eksponere bunn- og pelagiske faunaarter for utvalgte legemidler i miljømessige og over-miljømessige konsentrasjoner under simulerte kalde arktiske forhold i en serie eksperimenter, vil skadelige effekter på dyr kvantifiseres. Biologiske responser vil bli målt på ulike nivåer av biologisk organisering (fra gener og celler til metabolsk aktivitet) ved bruk av tidligvarslede biomarkører som DNA og proteiner.

Resultatene fra laboratorieeksperimentene vil dermed gi ny empirisk informasjon om biologiske påvirkninger og trusler som legemidler utgjør for det arktiske marine økosystemet.

Hovedmålet og det banebrytende aspektet av prosjektet er å vurdere de vandige transportvektorene av farmasøytisk forurensning til Arktis, deres bioakkumulering og effekter på den arktiske marine biotaen. For å nå dette målet, er følgende spesifikke mål fremmet:

  1. vurdere horisontal transport av menneskelige legemidler via havstrømmer fra områder på midten av breddegrader til det europeiske Arktis

  2. definere farmasøytisk forurensningsstatus for den arktiske faunaen

  3. bestemme responsen til de arktiske dyrene på legemidler.

Utforsk fagområdene