Til hovedinnhold

Åsmund Johansen

Ingeniør

Åsmund Johansen

Ingeniør

Åsmund Johansen
Telefon: 930 42 806
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1570144/

Målet med forsøket var å dokumentere bakteriesammensetningen i copepoder som dyrkes opp hos kundene til C-Feed. Fordi ulike vannkvaliteter er vist å gi ulik bakteriesammensetning i levendefôr, var det et mål å se om ulik vannbehandling gav copepoder med ulikt bakterieinhold som i neste omgang vil...

Forfattere Kari Attramadal Stine Wiborg Dahle Deni Koseto Roman Netzer Åsmund Johansen Andreas Hagemann Emilli Stavnesli
År 2017
Type Faglig foredrag