Til hovedinnhold

Kaja Cecilie Hellstrøm

Ingeniør

Kaja Cecilie Hellstrøm

Ingeniør

Kaja Cecilie Hellstrøm
Telefon: 938 87 849
E-post:
Avdeling: Klima og miljø
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1859324/

A weathering study including dispersibility testing has been conducted on Skogul crude oil. The study comprised a standardized small-scale laboratory - and a meso-scale flume testing conducted at 13 °C. In addition, dispersants have been tested simulating subsea dispersant injection (SSDI) on a...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1854768/

A weathering study has been conducted on Dvalin condensate. The weathering study is based on a small-scale laboratory testing at 13 °C. The SINTEF Oil Weathering Model (OWM) is used to predict the weathering properties of Dvalin at sea. The weathering properties of Dvalin are discussed in relation...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1827261/

A weathering study has been conducted on Visund Sør condensate and Visund crude oil. The weathering study is based on a small-scale laboratory testing at 13 °C. The SINTEF Oil Weathering Model (OWM was used to predict the weathering of Visund Sør and Visund if spilled on the sea surface. The...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1744174/

A weathering study including dispersibility has been conducted on Oda crude oil. This study included a standardized small-scale laboratory testing and a meso-scale flume experiment at 13 °C. The SINTEF Oil Weathering Model (OWM) was used to predict the weathering properties of Oda crude oil if...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1704621/

Målsettingen med dette prosjektet har vært å utføre dispergeringstester som inkluderer både screening og doseringstesting med ulike dispergeringsmidler, og teste disse på ulike oljeprodukter av type marin gassolje (MGO), hybridoljer (ULFSO og HDME50) og lav-svovel bunkersolje (IFO-180LS). Dette for...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1585364/

SINTEF har siden åttitallet foretatt forvitringsstudier på en rekke oljetyper (både norske og utenlandske). Hovedmålsettingen med disse forvitringsstudiene har vært å predikere oljenes forvitringsegenskaper dvs. hvordan de oppfører seg på sjøen ved et eventuelt oljesøl (fordamping, emulgering...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1570752/

The weathering properties of five different diesel fuels (DMA-quality) and 3 different "new generation" of low Sulphur marine fuels (also called "Hybrid oils") have been investigated in SINTEF Oil Spill Laboratories. These fuel oil products have been tested with respect to weathering behaviour and...

Forfattere Per Snorre Daling Kaja Cecilie Hellstrøm Silje Berger
År 2018
Type Faglig foredrag