Til hovedinnhold

Ragnhild Lundmark Daae

Forsker

Ragnhild Lundmark Daae

Forsker

Ragnhild Lundmark Daae
Telefon: +47 453 94 615
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1563106/

Subsea blowouts have the potential to spread oil across large geographical areas, and subsea dispersant injection (SSDI) is a response option targeted at reducing the impact of a blowout, especially reducing persistent surface oil slicks. Modified Weber scaling was used to predict oil droplet sizes...

År 2018
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1588016/

Rapporten viser resultatene av en diagnostisk modellering av mudring og deponering ved en utdypning av innseilingen til Borg havn. I den pågående designfasen er det gjennomført modellering av turbiditet for å forutsi virkningen og omfanget av operasjonene. Turbiditetssimuleringene er gjort ved hjelp...

Forfattere Ragnhild Lundmark Daae Jan Van't Hoff Johan Pennekamp
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1511796/

A spatially explicit coupled hydrodynamic-mass transport model system was used to simulate dispersal of particulate organic matter from Atlantic salmon (Salmo salar) farming in central Norway. Model setups of 32 m horizontal resolution were run for periods of up to 650 days for 3 sites of different...

Forfattere Ole Jacob Broch Ragnhild Lundmark Daae Ingrid Helene Ellingsen Raymond Nepstad Eldar Åsgard Bendiksen Jenny Lisa Reed Gunnar Senneset
År 2017
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1349338/

The Deepwater Horizon accident in 2010 turned the focus in oil spill research towards the subsea aspects of an oil spill and on how to respond to it. Blowout modelling, gas-oil-ratios (GOR) and droplet size distributions where studied with respect to their importance for the fate and behavior of the...

År 2016
Type Vitenskapelig foredrag
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268928/

SAMMENDRAGSammendragstekstKystverket gjennomfører prosjektet beredskapsanalyser for Jan Mayen, Svalbard og Bjørnøya. I den forbindelse ble SINTEF bedt om å gjennomføre modellering av oljedrift og tiltak for 6 scenarioer (utslippshendelser) for akutt oljeutslipp fra skip. Scenariobasert...