Til hovedinnhold

Anne Kvithyld

Seniorforsker

Anne Kvithyld

Seniorforsker

Anne Kvithyld
Telefon: 930 33 104
E-post:
Avdeling: Metallproduksjon og prosessering
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1817093/

Eight filtration tests have been done at Hydro Aluminium’s reference centre at Sunndal. Two different grades of CFF (Ceramic Foam Filter) and two different grits of BPF (Bonded Particle Filter) from Pyrotek were tested. The alloy composition was the same for each test. The inclusion content in the...

Forfattere Martin Syvertsen Inge Johansen Anne Kvithyld Sarina Bao Ulrik Aalborg Eriksen Britt Elin Gihleengen Shahid Akhtar Are Bergin Anders Johanson
År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel