Til hovedinnhold
Viser treff innenfor publikasjoner
Filtrer på
23 treff
23 treff
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1269311/

...   Rapporten inngår som et delprosjekt i et arbeid med å skaffe kunnskap om på hvilke måter mennesker med ikke-vestlig minoritets¬bakgrunn og med sjeldne og lite kjente diagnoser ivaretas av hjelpeapparatet, samt skaffe kunnskap om livssituasjonen for gruppene....

År 2008
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1268998/

...resultater fra et arbeid med å beregne insidens og prevalens for et utvalg sjeldne diagnoser i Norge. Arbeidet har vist at offentlige registre med all sannsynlighet inneholder store feil når det gjelder tall over forekomst av sjeldne diagnoser. Flere diagnoser er vanskelig å stille – og å kode, og rapporteringsrutinene...

Forfattere Mitchell Loeb Lisbet Grut
År 2007
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1269469/

...arbeid med å skaffe kunnskap om insidens og prevalens for et utvalg sjeldne diagnoser i Norge. Arbeidet har vist at offentlige registre med all sannsynlighet inneholder store mangler når det gjelder presise tall over forekomst av sjeldne diagnoser. Det kan være mange årsaker til at det er slik. Mange diagnoser...

Forfattere Loeb Mitchell Lisbet Grut
År 2008
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1269468/

...tjenesteapparatet. Dette dreier seg om både erfaringer med det aktuelle kompetansesenteret og med det ordinære tjenesteapparatet. Undersøkelsen inkluderer åtte sjeldne diagnose¬grupper. Det er karakteristiske forskjeller mellom de åtte gruppene når det gjelder livssituasjon og erfaringer med tjenesteapparatet, men...

Forfattere Lisbet Grut Marit Hoem Kvam Jan Wilhelm Lippestad
År 2009
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1269178/

...felles rapporteringsformat for fem ulike kompetansesentre for sjeldne funksjonshemninger. De fem sentrene er:FrambuInstitutt for sjeldne diagnoser (ISD)Senter for sjeldne sykdommer og syndromer (SSSS)Tannhelse-kompetansesenter for sjeldne medisinske tilstander (TAKO)Trenings og Rådgivnings Senteret (TRS)...

Forfattere Kristin Dahlen Karl-Gerhard Hem
År 2003
Type Rapport