Til hovedinnhold
Norsk English

Sjeldne funksjonshemninger i Norge – mennesker med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser. Oversikt over fagmiljø og litteratur

Sammendrag

Denne arbeidsrapporten inneholder en oversikt over fagmiljøer i Norge som kan være relevante når det gjelder kunnskap om funksjonshemmede med minoritetsbakgrunn, samt en oversikt over litteratur om temaet. Rapporten inneholder også en oppsummering av dokumentasjon som er gjennomgått som omhandler problemstillinger knyttet til helse og helsetjenester for personer med ikke-vestlig minoritets¬bakgrunn. Utgangspunktet for notatet var et ønske om å skaffe en oversikt over situasjonen for personer med funksjonsnedsettelser med en sjelden diagnose og med en såkalt ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. Det finnes imidlertid svært lite dokumentasjon på området. Derfor omfatter arbeidsrapporten også dokumentasjon som omhandler innvandrere generelt.   Rapporten inngår som et delprosjekt i et arbeid med å skaffe kunnskap om på hvilke måter mennesker med ikke-vestlig minoritets¬bakgrunn og med sjeldne og lite kjente diagnoser ivaretas av hjelpeapparatet, samt skaffe kunnskap om livssituasjonen for gruppene.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2008

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214043792

Vis denne publikasjonen hos Cristin