Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Støping og forming

Støping og forming

Forskning på støping og forming ved SINTEF favner vidt; fra en fundamental forståelse av materialer og prosesser, via produksjon av ferdige komponenter, til bruksegenskaper og resirkulering.

Inkludert i dette ligger eksperimentelt arbeid i velutstyrte laboratorier og tilhørende aktiviteter innenfor matematisk modellering og simulering. Med en flerfaglig tilnærmelse til fagområdet jobber vi med utvikling og optimalisering av støpe- og formingsteknologi, og implementering av FoU-resultater i industrien.

SINTEF Industris kompetanse innenfor støping og forming av metaller, hovedsakelig aluminiumslegeringer, kopperlegeringer, silisium, støpejern og stål, omfatter:

  • Prosessering av smelter
  • Støping
  • Sveising
  • Forming (ekstrudering, smiing og valsing)
  • Resirkulering
  • Fysikalsk og mekanisk metallurgi
  • Karakterisering av mikrostruktur og egenskaper
  • Matematisk modellering og simulering

Kontaktpersoner: Morten Ingar Onsøien  (Prosesser) og Mohammed Mhamdi  (Modellering)