Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Støping av solcellesilisium

Støping av solcellesilisium

SINTEF jobber i tett samarbeid med industrien om å utvikle metoder for å få best mulig effekt av solceller basert på silisium. Vi jobber i hovedsak med to metoder, Czochralski trekking av enkrystaller og rettet størkning av multikrystallinsk silisium.

Krystallisering av silisium for solcelleformål krever god kontroll over prosessparametere for å få god kvalitet på materialet. Man ønsker å styre krystallstrukturen og type, og innhold av defekter for at materialet skal gi best mulig effektivitet av solcellene. Det stilles ekstreme krav til materialvalg og prosedyrer for å unngå forurensninger.

I Sintef jobber vi tett sammen med industrien, men har også egne laboratorier for prosessutvikling.
Czochralski trekking av enkrystaller:

 • Kontroll av oksygen og krystalldefekter
 • Øke produktivitet
 • Testing av nye råmaterialer
 • Ovnsdesign og optimalisering
 • Opplæring og teknologioverføring

Rettet størkning av multikrystallinsk silisium:

 • Kontroll av forurensninger
 • Kontroll av struktur og defekter for høyere solcelle effektivitet
 • Testing og utvikling av ny materialer i ovnen
 • Testing av Si råmaterialer
 • Elektromagnetisk røring
 • Raffinering av Si ved hjelp av rettet størkning
Foto: SINTEF/Martin Bellmann
Seniorforsker