Til hovedinnhold

Skadeundersøkelser

Skadeundersøkelser

En skadeundersøkelse kan gi nyttig informasjon om årsak slik at en kan forebygge fremtidige hendelser. En objektiv undersøkelse av skadeforløpet kan også bidra til å avklare ansvar slik at konflikter avverges.

Noen ganger skjer skaden på måter som ikke er beskrevet i standarder. Gjennom tverrfaglig kompetanse og en kultur for å sette seg i nye fysiske fenomener, har SINTEFs forskere gode forutsetninger for å avdekke overraskende sviktmekanismer.

SINTEF Industri har kompetanse innen:

  • Optisk og elektronisk mikroskopi (SEM,STMEPMA, TEM, EBSD,WDS,...)
  • Metalografi, identifisering av krystal faser I metalliske materialer (XRD), hardhett kartlegging
  • Kjemiske analyser, masse spektrometri, in situ IR, UV
  • Utmatting, brudd, korrosjon, spennings korrosjon, hydrogen sprøhet i metalliske materialer
  • Strekk og brudd test av polymerer
  • Statiske og dynamiske struktur analyser, analyse av støt
  • Statistiske analyser
  • Fraktografi (mikro- og makroskala)
  • Kvalitativ og kvantitativ metallografi
  • Numerisk modellering av materialer-fra atomistisk til kontinuum skala

SINTEF holder streng fortrolighet der det er påkrevd.
SINTEF Industri har arbeidet med skadeundersøkelsen i over 60 år og vi har erfaring fra:

  • Utbuling av stål rør under intern trykk
  • Oppsprekking av et varmtvann beholder under termiske spenninger
  • Uønskede kjemiske prosesser i ringen (annulus) av fleksible rørledninger
  • Avrivning av polymer lag i fleksible rørledninger
  • Torsjon av fleksible rørledninger og navlestrenger under utlastings operasjoner
  • Skade på trykk beholder
  • Utmatting av isolering i høyspente kraft ledninger
  • Utmatting og overlast av bolter – i regulering av vannkraft verk og ellers.
  • Utmatting skade under overflaten i herdet skips gir
  • Svikt av vann førende kobber rør
  • HISC svikt ved Åsgards undervanns knutepunkt
  • Skade på rørledninger på grunn av støt fra skips anker.
  • Utmatting og residuale spenninger i offshore "jackets" rammer

For utfyllende opplysninger, se vårt fakta ark om skade undersøkelser (På engelsk)

Seniorforsker
930 01 915