Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Skadeundersøkelser

Skadeundersøkelser

En skadeundersøkelse kan gi nyttig informasjon om årsak slik at en kan forebygge fremtidige hendelser. En objektiv undersøkelse av skadeforløpet kan også bidra til å avklare ansvar slik at konflikter avverges.

Noen ganger skjer skaden på måter som ikke er beskrevet i standarder. Gjennom tverrfaglig kompetanse og en kultur for å sette seg i nye fysiske fenomener, har SINTEFs forskere gode forutsetninger for å avdekke overraskende sviktmekanismer.

SINTEF Industri har kompetanse innen:

 • Optisk og elektronisk mikroskopi (SEM,STMEPMA, TEM, EBSD,WDS,...)
 • Metalografi, identifisering av krystal faser I metalliske materialer (XRD), hardhett kartlegging
 • Kjemiske analyser, masse spektrometri, in situ IR, UV
 • Utmatting, brudd, korrosjon, spennings korrosjon, hydrogen sprøhet i metalliske materialer
 • Strekk og brudd test av polymerer
 • Statiske og dynamiske struktur analyser, analyse av støt
 • Statistiske analyser
 • Fraktografi (mikro- og makroskala)
 • Kvalitativ og kvantitativ metallografi
 • Numerisk modellering av materialer-fra atomistisk til kontinuum skala

SINTEF holder streng fortrolighet der det er påkrevd.
SINTEF Industri har arbeidet med skadeundersøkelsen i over 60 år og vi har erfaring fra:

 • Utbuling av stål rør under intern trykk
 • Oppsprekking av et varmtvann beholder under termiske spenninger
 • Uønskede kjemiske prosesser i ringen (annulus) av fleksible rørledninger
 • Avrivning av polymer lag i fleksible rørledninger
 • Torsjon av fleksible rørledninger og navlestrenger under utlastings operasjoner
 • Skade på trykk beholder
 • Utmatting av isolering i høyspente kraft ledninger
 • Utmatting og overlast av bolter – i regulering av vannkraft verk og ellers.
 • Utmatting skade under overflaten i herdet skips gir
 • Svikt av vann førende kobber rør
 • HISC svikt ved Åsgards undervanns knutepunkt
 • Skade på rørledninger på grunn av støt fra skips anker.
 • Utmatting og residuale spenninger i offshore "jackets" rammer

For utfyllende opplysninger, se vårt fakta ark om skade undersøkelser (På engelsk)