Til hovedinnhold

Sjøegenskaper og manøvrering

Sjøegenskaper og manøvrering

Et av SINTEF Ocean's viktigste ekspertiseområder er sjøegenskaper og manøvrering av skip. Våre tjenester innenfor dette området er i hovedsak forskning og utvikling, gjennom både modellforsøk, numeriske beregninger og fullskalamålinger.

Studiene og prosjektene spenner fra undersøkelser av operabilitet og sikkerhet for skip, last, personell og passasjerer til optimalisering av skrog og propulsjon i forhold til energi-effektivitet, bevegelser og akselerasjoner om bord.   

SINTEF Oceans hydrodynamiske laboratorier (slepetank, havbasseng og kavitasjonstunell) er viktige verktøy for utvikling og verifikasjon av nye skips – og propulsjonsløsninger, samt validering av numeriske beregninger. 

Vår kunder er typisk skips- og propelldesignere, skipseiere, verft, grundere, klassesamfunn, sjøfartsmyndigheter og marinen. 

 • Laboratorier:
  • Slepetanken
  • Havbassenget
  • Kavitasjonstunellen
 • Ferdigheter:
  • ShipX
  • VeSim
  • Forsøk i fullskala