Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Strenge oppfølgingsregler endrer trolig ikke sykefraværet

Tettere oppfølging av sykmeldte var resepten som skulle få sykefraværet ned i Norge. Men tiltaket har sannsynligvis ikke hatt noen slik effekt.

Om reglene for oppfølging av sykmeldte ikke har påvirket sykefraværet, har de i alle fall hatt en utilsiktet virkning. Mange ledere sier at byråkratiet knyttet til ordningen har gjort dem mer restriktive på hvem de ansetter. Foto: SINTEF / Tor Høyd

Tett individuell oppfølging av sykmeldte er hovedvirkemiddelet myndighetene og partene i arbeidslivet har blitt enige om for å redusere sykefraværet i Norge. Endringene i oppfølgingssystemet er forankret gjennom flere endringer i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven, sist 1. juli 2011. Men systemet ble innført uten forutgående kontrollerte forsøk som kunne belyse virkningen av de ulike elementene i det. Derfor er det umulig å si noe om hvilken faktisk effekt oppfølgingssystemet har hatt på sykefraværet, ifølge SINTEF-forsker og arbeidsmarkedsøkonom Solveig Osborg Ose.

Les mer om evalueringen av oppfølgingen av sykmeldte.

Publisert 30. april 2013

Prosjektstart:

03.01.2011