Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Støtte til kommunene før GPS-valget skjer

Et skjema skal hjelpe kommuner og institusjoner til å foreta riktig valg av teknologi til personer med demens.

Stadig flere kommuner går til anskaffelse av GPS-teknologi. Teknologien skal øke trygghet og sikkerhet til personer med demens i forbindelse med aktiviteter og ferdsel utendørs.

Men det finnes en rekke GPS-baserte lokaliseringsløsninger i markedet, og det kan være vanskelig for en kommune å vurdere hvilke løsninger som egner seg for egne behov.

I prosjektet Trygge spor er det derfor utviklet et skjema for å vurdere lokaliseringsteknologi. Primærmålgruppene er kommuner og institusjoner som tilbyr tjenester til personer med demens. Pårørende og andre privatpersoner kan også ha nytte av skjemaet. Skjemaet er ment som et støtteverktøy i vurderingen, og innholdet er basert på praktisk erfaring med GPS-teknologi fra flere kommuner.

- Hovedhensikten er å skape refleksjon og høyne bevisstheten rundt viktige aspekt man bør vurdere før anskaffelse og anvendelse av GPS-teknologi til demente, sier Dag Ausen ved SINTEF IKT. Han forteller at skjemaet er ment å være et “levende” dokument som vil bli oppdatert ut fra erfaringer ved bruk, generelle innspill og teknologisk utvikling.

Nyheten ble først publisert på Gemini.no

Publisert 9. september 2014
Forskningsleder
930 59 316

Kontakt

Dag Torstein Ausen , SINTEF IKT

, SINTEF Teknologi og samfunn

Aktuelle lenker