Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Ny forskningssjef for avdeling Medisinsk teknologi

Thomas Langø er tilsatt som ny forskningssjef for avdeling Medisinsk teknologi, etter Toril N. Hernes, som går over til NTNU som instituttleder for Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Det medisinske fakultet.

Thomas Langø

Thomas Langø er en anerkjent seniorforsker med et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor ultralyd og bildeveiledet kirurgi. Han er prosjektleder for 3D ultralyd i laparoskopisk kirurgi, knyttet opp mot kompetansesenteret for ultralyd og bildeveiledet behandling ved St. Olavs hospital.

Thomas kom til SINTEF som doktorgradsstudent i 1996. Han ble ansatt som forsker i 2001, og er i tillegg forretningsutvikler for internasjonalisering/EU, med hovedtema medisinsk teknologi og innovasjon i helse omsorg.

Les mer om avdeling Medisinsk teknologi.

Publisert 16. september 2013
Sjefforsker