Til hovedinnhold

Kompetanseklynger som driver for økt produktivitet

Kompetanseklynger som driver for økt produktivitet

Publisert 22. februar 2016

Produktivitetskommisjonen, kommisjonen som er oppnevnt av Regjeringen for å fremme forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi, la frem sin andre og siste rapport torsdag 11. februar 2016. Sverre Narvesen, klyngeleder i NCE Raufoss, mener at kommisjonen teoretiserer. – Hvorfor ikke heller lære av kompetanseklynger som har bevist at de kan produktivitet?

– Vår høye produktivitetsvekst kommer fordi vi bruker kunnskap til å lage komplekse produksjonsverktøy, robotisert fremstilling og smart bruk av nye materialer, sier Sverre Narvesen. Foto: Jan Morten Frengstad

Sverre Narvesen, klyngeleder i NCE Raufoss, mener at Produktivitetskommisjonen burde løftet frem kompetanseklynger som driver for økt produktivitet. – Raufossklynga er et godt eksempel. Vi konkurrerer med industribedrifter verden over. Vår hverdag er enkel, men tøff: vinner vi ikke kontrakten, mister vi jobben. Det har drevet frem en produktivitetsvekst på 46 prosent, der annen landbasert industri leverer 19 prosent. Vi representerer kunnskapsøkonomien kommisjonen snakker om.

Prosjektvarighet:

01.07.2006 - 31.12.2020