Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Grossistene avgjør miljøutslippene

Vareleverandørene spiller en nøkkelrolle når eksosen i byer skal reduseres. I tre år har forskere ved SINTEF prøvd å finne ut hvordan det er mulig å legge til rette for en mest mulig miljøvennlig varetransport i byer. Målet er at mest mulig av transporten en gang i framtiden skal gå i såkalte grønne soner, hvor utslippene er lave.

I dag er det mye godt grosistene som bestemmer rutene og tidspunkt for kjøring. Foto: SINTEF.

- Resultatet vi kom fram til var overraskende. Vi trodde kanskje butikkene eller transportbransjen hadde mest innflytelse på organiseringen av gods- og varetransporten i byene, sier seniorforsker Terje Tretvik, prosjektleder for Green Activity Zones (GAZ).
- For å finne en mer rettferdig modell basert på de faktiske utslippene varetransporten bringer med seg, kreves det en kontinuerlig måling av utslipp fra det aktuelle kjøretøyet. I dag er avgiftene, hvis det er noen i det hele tatt, i beste fall unøyaktige sjablongløsninger, sier Tretvik.

Les mer om prosjektet Green Activity Zones (GAZ).

 

Publisert 30. april 2013

Prosjektvarighet:

01.01.2010 - 31.12.2011