Til hovedinnhold

Fikk innovasjonspris for sitt arbeid med bioenergi

Professor Vincent Eijsink, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), fikk årets Bioenergy Innovation Award under «CenBio day» 17.-19. mars 2015.

Professor Vincent Eijsink, NMBU
Professor Vincent Eijsink, NMBU

Eijsink får prisen for sin innsats, som har vært avgjørende, for utviklingen av bioenergi i Norge, det har hatt betydning for bioenergifeltet som helhet, og for en helhetlig tilnærming til spørsmålet om hvordan biomassen best kan utnyttes.

Les mer på vår blogg #SINTEFenergy

Publisert 23. mars 2015
Seniorforsker

Prosjektvarighet:

01.01.2009 - 31.12.2017