Til hovedinnhold
Norsk English

Slik planlegger du bygging med massivtre

Eksempel på bygging med KLT-elementer i kombinasjon med søyler og bjelker av limtre. Foto: SINTEF
Det er flere hensyn å ta før detaljprosjektering og bygging med krysslaminerte treelementer (KLT), mer kjent som massivtre. En ny anvisning i Byggforskserien gir råd.

Bygging med KLT-elementer innebærer stor grad av prefabrikasjon. Dette gjør at arbeidet på byggeplass kan reduseres sammenliknet med plassbygging.

Prefabrikkeringen innebærer at alle tekniske fag må involveres så tidlig som mulig i byggeprosessen, slik at elementene er ferdig prosjektert før man begynner å produsere dem.

Elementene produseres med størrelse, form og utsparinger som tilrettelegger for rask montering, samtidig som avfallsmengden fra kapping på byggeplass reduseres.

Beskriver forhold som påvirker prosjektering og utførelse

Den ferske anvisningen 520.205 Planlegging av bygninger med KLT-elementer er spesielt rettet mot byggherrer, arkitekter og prosjekterende som støtte til bygging med KLT-elementer, før prosjektering og utførelse.

Temaer som behandles i anvisningen, er blant annet:

  • veiledning for bruk av KLT for ulike bygningskategorier mht. bæresystem, brann og lyd
  • materialer, elementoppbygning og egenskaper
  • spesielle hensyn ved prosjektering og råd om forventningsavklaring
  • konstruksjonssystem og bruksområder
  • brannsikkerhet og lyd
  • prinsippdetaljer for vegger, gulv og tak med KLT-elementer
  • tiltak for en fuktsikker byggeprosess

Viktig med forventningsavklaring

Man bør tidlig avklare hvilke forventninger byggherre, arkitekt og brukere har til overflater i ferdig bygning av KLT-elementer, både med hensyn til synlighet og kvalitet.

Hvor mange synlige KLT-overflater man kan ha, avhenger i stor grad av funksjonskrav til konstruksjonen – spesielt med hensyn til lyd og brann, og dermed også bygningskategori og bruksområde.

Anvisningen viser hvor man kan forvente at KLT-overflater kan være synlige og i hvilke situasjoner dette er mindre realistisk. I hvert prosjekt bør man derfor utarbeide en overflatestrategi.

Fakta

Krysslaminerte treelementer er plater av trelameller i kontruksjonskvalitet som er limt sammen, normalt vinkelrett, på underliggende sjikt (krysslimt), og som består av minst tre sammenlimte sjikt.

I dagligtale brukes ofte begrepet massivtreelementer om slike elementer. Engelsk benevning, CLT – cross laminated timber, er også vanlig.

Kontaktperson