Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF tester selvbærende isolerte paneler (SIP-elementer)

SIP-elementer (Structural Insulated Panels) skal brukes i dekker og vegger og må tåle store belastninger.

SIP-elementer (Structural Insulated Panels) skal brukes i dekker og vegger og må tåle store belastninger.

Materialene som testes, skal brukes i vegger og dekker, og egenskapene må dokumenteres.

SINTEF er akkreditert for flere prøvemetoder og utfører mekanisk prøving av et stort omfang konstruksjoner og byggematerialer.

I videoen over prøves blant annet ribord som er limt og skrudd til et veggelement. Ribordet skal holde på plass gulvelementene i et boligbygg. Ribordet belastes med over sju tonn, og lasten økes sakte helt til planken knekker løs fra veggen.

SIP-elementene er prefabrikkerte sandwich-paneler bestående av polyuretanskum og trelekter mellom sementbaserte fasadeplater. Elementene fungerer både som strukturell bæring i bygningen og som isolasjon.

Elementene må tåle store belastninger

Elementene og sammenføyningene må tåle store belastninger fra bygningens bruk og egenvekt, samt snø og vindlaster. Er de ikke sterke nok, kan det oppstå synlige sprekker, og i verste fall kollapser bygningen.

I laboratoriet blir elementene utsatt for bøyning, vertikal trykkbelastning og sidebelastning. Jevnt fordelt last på dekkene, som snø- og brukslast, simuleres vanligvis med to linjelaster som vist i videoen. I laboratoriet kan vi også simulere jevnt fordelt last med vakuum (undertrykk) eller med luftfylt pose (overtrykk). Kraft og nedbøyning måles kontinuerlig helt til elementet går til brudd. Viktige dimensjoneringsverdier, som bøyestivhet og karakteristisk kapasitet kan dermed bestemmes.

Stive nok vegger er ekstra viktig i moderne boligbygg

Prøving av sidebelastning på veggelementer er viktig for å forsikre seg om at veggene er stive nok til å motstå vindlastene på bygningen, uten at det oppstår sprekker eller i verste fall sammenbrudd. Dette har blitt enda viktigere de senere årene ettersom moderne boligbygg ofte utformes med store vindusfelter og store, åpne arealer uten avstivende vegger.

Elementene vi testet besto prøvingene, og nå vet vi at dekker, vegger og ribord er egnet for den bygningen de er benyttet i når det gjelder styrke og stivhet. Krav til dokumentasjon av egenskapene blir også oppfylt med vår testrapport.

SINTEF er akkreditert for flere prøvemetoder og utfører mekanisk prøving av et stort omfang konstruksjoner og byggematerialer

Disse prøvingene ble utført i SINTEFs konstruksjonslaboratorium i Oslo.

Her har vi et unikt laboratorium med flere universalprøvemaskiner og stor nok plass til å prøve bygningskomponenter som vegger, gulv, tak, stillas, stiger og rekkverk. Vi er fleksible, med eget mekanisk verksted, og har store muligheter for tilpasninger. Skulle man også ha behov for å teste lydegenskapene til bygningskomponentene, har vi et akustikklaboratorium i umiddelbar nærhet.

Laboratoriene har lang erfaring med variert testing og har direkte tilgang til bred flerfaglig kompetanse i resten av SINTEF.

Kontaktpersoner