Til hovedinnhold
Norsk English

Rask omstilling sikret sjømatnæringen under pandemien

Covid-19 skapte mange barrierer for næringslivet. Markedssituasjonen endret seg, og strenge smitteverntiltak måtte håndteres for å holde hjulene i gang. En rask omstilling ble nødvendig.

SINTEF-rapporten "Sjømatnæringen og Covid-19 – tiltak, strategier, muligheter og utfordringer" ser på hvordan det gikk med sjømatnæringen under koronapandemien.  

Les rapporten her!

Funnene fra sjømatnæringen sammenfaller med Koronautvalgets rapport Evaluering av koronapandemien som nylig ble levert til statsminister Jonas Gahr Støre. Der bemerkes det også at myndighetene overordnet håndterte koronapandemien på en god måte og at regjeringen var rask å vedta en nasjonal strategi og beredskapsplan. 

Samfunnskritisk næring 

Pandemiens påvirkning på sjømatnæringen ble ikke så alvorlig som næringen først fryktet. Da regjeringen stengte ned samfunnet i mars 2020 ble næringsmiddelindustri definert som en samfunnskritisk funksjon. Dette ga gunstige rammevilkår for kontinuerlig produksjon hos sjømataktørene, forutsatt at gjeldende smitteverntiltak ble overholdt.  

- I studien gjennomførte vi dybdeintervjuer med sentrale næringsaktører innen både fiskeri og havbruk, samt bransjeorganisasjoner og myndigheter. Her kom det tydelig fram at jevnlig møter i regi av Nærings- og fiskeridepartementet, bidro til god informasjonsflyt gjennom hele pandemien, sier Grethe Lilleng. 

Tett dialog og møter som samlet aktørene var viktige arenaer for informasjonsutveksling og innspill. Intervjuene i studien synliggjorde dermed den positive betydningen av myndighetenes handlekraft ovenfor næringen.  

Utfordringer  

Omstillingsevnen til sjømatnæringen var god under pandemien. Aktørene har funnet praktiske og gode løsninger på ulike utfordringer. 

- Norsk sjømatnæring har tidligere måttet omstille seg som følge av importforbud fra viktige markeder. Pandemien rammet også markedene, samtidig som alle deler av produksjonen ble påvirket. Vi ser at innreiseforbudet ble særlig utfordrende for fiskemottakene, som har en høy andel sesongarbeidere. Dette ble særlig synlig i starten av året 2021 og noen ytrer bekymringer for frafallet av erfarne sesongarbeidere på lang sikt som følge av dette, sier Trine Thorvaldsen.  

Rapporten er en del av forskningsprosjektet SEAVID19 – ensuring an economic sustainable seafood industry during crisis, finansiert av Norges Forskningsråd.  

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner