Til hovedinnhold
Norsk English

Norske referansenett for realistiske problemstillinger i strømnettet

Kraftlinjer
Norge trenger egne referansenett som er laget for norske forhold.
For første gang er det laget referansenett som illustrerer ekte norske strømnett. De er utviklet av forskningssenteret CINELDI for å støtte en kostnadseffektiv overgang til fremtidens fleksible, intelligente og sikre strømnett.

Referansenettet er åpent tilgjengelig og vil være nyttig for forskere, nettselskaper, teknologileverandører og innovatører, myndigheter og medlemsorganisasjoner knyttet til nett- eller kraftbransjen i Norge.

De ble nylig publisert i tidsskriftet Data in Brief:

Referansenettene er datamodeller av et vanlig norsk strømnett. Forskere i CINELDI, et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) står bak arbeidet.

Nyttig for uttesting, sammenligning og analyser

Referansenettene kan brukes til å teste og simulere ulike teknologier, problemstillinger og scenarier i realistiske omgivelser.

– Med referansenettene vi har utviklet blir det også mulig å vise effekten av å ta bruk nye teknologier og løsninger i realistiske miljøer og beregne nytteverdier, sier Kjølle.

Referansenettene kan brukes til å sammenligne ulike løsninger i tilknytning til strømnettet. De er også nyttige for å kvantifisere samfunnsøkonomiske kostnader for fremtidige strømnett når det gjelder investeringer, drift, strømbrudd og elektriske tap i ulike scenarioer.

– Her er det mulig for de som jobber med utvikling av strømnettet eller ny teknologi å legge inn data og justere faktorer for å se hva som fungerer – og hva som ikke gjør det – før man gjør tiltak i det virkelige nettet, forklarer Kjølle.

imageo324g.png
Et av referansestrømnettene for norske forhold ser slik ut. 

Visualisering av hensiktsmessige tiltak for å integrere nye elementer er også mulig å gjøre i disse referansenettene. For eksempel kan man visualisere solceller og annen distribuert fornybar kraftproduksjon, ladestasjoner og nye typer strømforbruk. På den måten er det mulig å håndtere eventuelle utfordringer som kan oppstå i strømnettet.

– Referansenettene er en god hjelp for nettselskaper, teknologileverandører, forskere og andre i arbeidet med å gjøre strømnettet mer fleksibelt, intelligent og sikkert. Ved å bruke referansenettene i arbeidet, om det er i nettplanlegging, innovasjon eller forskning, vil resultatene gagne oss alle i form av bidrag til at vi får et strømnett som er tilpasset fremtidas krav, sier Kjølle.

Norge trenger eget referansenett

Dette er de to første referansenettene som er laget for norske forhold. De internasjonale referansenettene som ligger åpent tilgjengelig er ofte laget for akademiske formål som å verifisere og validere nye beregningsmetoder, og mangler en del av de typiske kjennetegnene ved det norske strømnettet. Det norske strømnettet kjennetegnes av at

  • en stor og økende andel av nettet ligger i jorda som kabler
  • luftlinjene tidvis er svært værutsatte
  • det er lange avstander mellom byene
  • nettet er radielt driftet, ofte med store lastuttak på enden, spesielt i kystnære strøk.

Strømbruken i Norge skiller seg også fra andre land; vi har høy grad av elektrisk oppvarming, mange har varmepumpe og elbilandelen i Norge er langt høyere enn snittet for Europa. Strømproduksjonen i Norge er en blanding av regulerbar og ikke-regulerbar fornybar kraft, først og fremst vannkraft. Når man driver med forskning og utvikling av løsninger for kraftsystemet i Norge, er det altså essensielt å ta utgangspunkt i norsk nettstruktur og last- og produksjonsdata. 

– Derfor er disse to referansenettene vi har utviklet i CINELDI nyttige for mange aktører i Norge. Samtidig vil forskere internasjonalt også ha nytte av referansenettene fordi de representerer realistiske strømnett og inneholder mange ulike typer data. Det er ofte vanskelig å finne data når man skal gjøre beregninger med nye teknologier eller metoder, sier Kjølle.

Fakta om de nye referansenettene:

  • Representerer et norsk radielt, mellomspennings distribusjonsnett driftet på 22 kV
  • Dataene som ligger bak referansenettene, kommer fra norske nettselskap. Dataene er anonymisert og forenklet, men er fortsatt en realistisk modell av norske distribusjonsnett.
  • Dataene inneholder informasjon om topologi, elektriske parametere, og eksisterende lastpunkter i nettet. Datasettet inneholder også en tidsserie med lastdata for et år, med scenarioer for mulig lastutvikling på sikt.
  • Datasettet inneholder også utvidelser som representerer kommende utfordringer med nye laster inn i strømnettet, som f.eks. hurtigladestasjoner.
  • Et tredje datasett for leveringspålitelighetsanalyser er under utvikling.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson