Til hovedinnhold
Norsk English

Norsk forum for havdata er lansert

Sentrale organisasjoner innen forskning og utdanning, næringsliv og forvaltning går sammen og danner et viktig forum for forvaltning og deling av havdata.

Deling av havdata

Formålet med Norsk forum for havdata er å øke den felles forståelsen for hvorfor det er viktig å dele havdata, identifisere barrierer for datadeling og foreslå tiltak for å fjerne dem. Forumet skal legge til rette for forskning, innovasjon, forvaltning og bærekraftig vekst gjennom delte havdata.

FNs naturavtale legger opp til 30 prosent vern av havet, men knapphet på arealer er allerede en utfordring og en stor andel av den grønne omstillingen foregår til havs.

– I Norge samles og forvaltes havdata på mange ulike plattformer, både i nasjonale datainnsamlingsprogrammer og i forskningsprosjekter. I tillegg sitter industrien på store mengder data som kan ha stor verdi for både forskning og forvaltning, sier initiativtaker Beate Kvamstad Lervold.

Bærekraftig forvaltning av havet blir norsk havbasert industri sin «licence to operate»

Med FNs nylige vedtak om å verne 30 prosent av naturen, inkludert havet, og stadig økende krav til rapportering på bærekraft (EUs taksonomi og CSDR), forstår vi at vern og forvaltning av havet kommer til å bli en “licence to operate” for havbasert industri, og at forvaltningen kommer til å få en viktig og krevende oppgave med å sikre sameksistens og samspill mellom ulike industriaktiviteter, natur og sosiale rettigheter. Fremtidens vern og forvaltning av havet vil derfor kreve tilgang til informasjon og data fra mange ulike kilder, både offentlige og private, over lange tidsperioder, og dataene må gjøres tilgjengelig for både industri og offentlige aktører på en FAIR måte.

Åpent forum

Involverte aktører er NTNU, SINTEF, Havforskningsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet, Meteorologisk institutt, Norsk polarinstitutt, DNV, HUB Ocean, NHO, NORAD, Kystverket - BarentsWatch, Kartverket, Hurtigruten, Sjømat Norge og Kongsberg Discovery med Norges forskningsråd som observatør.

Norsk forum for havdata er et åpent forum for alle som ønsker å bidra til formålet, og er basert på medlemmenes egeninnsats. Det er etablert et sekretariat som skal legge til rette for aktiviteter i forumet, og SINTEF Ocean koordinerer forumet.

Forumet ble lansert under Ocean Week 2023.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson