Til hovedinnhold
Norsk English

Midt-Norge blir nå en «hydrogen valley»

Sigrid Lædre og Nils Røkke
Seniorforsker Sigrid Lædre og direktør for bærekraft Nils Røkke under lanseringen av Hydrogen Valley Midt-Norge
SINTEF tar, sammen med fornybarklyngen RENERGY, en ledende rolle i å koordinere en «hydrogen valley» i Midt-Norge. Initiativet ble lansert 8. mai og markert på Trondheim Maritime Senter.

«Hydrogen Valley»-initiativet er ledet av EU med ønske om å etablere fungerende hydrogenverdikjeder på et lokalt nivå gjennom samarbeid mellom forskjellige sektorer og bransjer. Det overordnede målet er at de individuelle kjedene sammen skal danne grunnlaget for en fullskala hydrogenøkonomi som et reelt alternativ til bruk av fossile brensler.

Hydrogen Valley Midt-Norge dekker området fra Tjeldbergodden i Møre og Romsdal og nordover til Rørvik. Det innebærer investeringer på opp mot 1,7 milliarder kroner for å utvikle en hydrogenverdikjede som skal produsere, lagre, distribuere og bruke 20 000 tonn hydrogen per år lokalt innen 2030. Dette vil gjøre det mulig for regionen å kutte opp til 200 000 tonn CO2-utslipp per år. 

Under lanseringen understreket Nils Røkke, som er SINTEFs direktør for bærekraft, viktigheten av samarbeid for å realisere hydrogens mulighet til å bidra til det grønne skiftet.

– Hvis vi klarer å koble forskning til industri og politiske satsninger har vi mulighet for å lykkes, sier han.

– Vi har ikke tid til å tenke lineært på verdikjeder. Vi må utvikle hver del samtidig.

Seniorforsker Sigrid Lædre deltok også i lanseringen:

– Hydrogen Valley Midt-Norge er viktig for etableringen av kostnadseffektive hydrogenverdikjeder i Midt-Norge. Vi er heldige som har så mange aktører i det lokale næringslivet som ser nytten av samarbeid om produksjon og bruk av hydrogen, og det er utrolig spennende for oss i SINTEF å se at vår flerårige innsats på området nå ser ut til å realiseres i stor skala.

I tillegg til SINTEF og RENERGY har Hydrogen Valley Midt-Norge 16 partnere: NTE, ANEO, H2 Marine, Gexcon, Moen Verft, Samskip, Egil Ulvan Rederi AS, Moen Marin, ASKO, SalMar, Statkraft, Siemens, Equinor, Greenstat, Meråker Hydrogen og FME HYDROGENi (som er ledet av SINTEF).

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME HYDROGENi

Prosjektvarighet:

01.06.2022 - 31.12.2030

Kontaktperson:

Nils Anders Røkke

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner