Til hovedinnhold
Norsk English

Hvilken rolle har vannkraft i morgendagens energisamfunn?

Atle Harby
- Det er trolig behov for å gjøre vannkraften mer fleksibel, øke effekten og gjøre den forberedt på morgendagens energisamfunn, sier seniorforsker Atle Harby i den nyeste episoden av Energipodden fra Energisenteret.

I episoden snakker han og programleder Tore Jacobsen om den norske vannkraften og hvordan den spiller en essensiell rolle når det kommer til å balansere kraft fra landvind, havvind og sol i det grønne skiftet.

Harby trekker fram vannkraftens fleksible egenskap, og at vannkraften trolig må brukes litt annerledes når det kommer store mengder sol og vind inn i energimarkedet. Her kan pumpekraft benyttes til å pumpe vann opp til et høyere magasin når det er overskudd av strøm fra vind eller sol, slik at vannkraften kan spares til det er vindstille og overskya.

Harby og programleder Tore Jacobsen snakker også om forskningsprosjektet HydroConnect, som søker å finne ut hvordan norsk vannkraft kan brukes til lavere klimagassutslipp i Europa.

Effektiv utbygging av vannkraftverk og miljødesign, der det tas hensyn til fisk og miljøet i og rundt vassdragene, er også tema i podkastepisoden:

- Veldig mange steder mener vi at det kanskje går an å få til begge deler, altså bygge ut mer kraft og bedre miljøforhold. Vi må bygge ut mer fornybar energi, men vi må gjøre det på lag med naturen, sier Harby. Dette er tema forskningsprosjektet HydroCen jobber med. 

Hør hele episoden «Vannkraft» hos Energipodden

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

HydroConnect

Prosjektvarighet:

01.01.2021 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Atle Harby

Utforsk fagområdene

Kontaktperson