Til hovedinnhold
Norsk English

Hurtigruten-skip skal nå nullutslipp med batteri og seil

I 2030 skal et Hurtigruteskip uten utslipp, spekket med toppmoderne teknologi, enorme batteripakker, moderne seil og integrerte solcellepaneler gjøre det mulig å seile utslippsfritt mellom Bergen og Kirkenes.

SINTEF Ocean er prosjektleder og skal bidra bredt som kunnskapspartner på flere områder for å utvikle teknologien.

Mer bærekraftig cruiseskip

I dag er kun 0,1 % av alle skip i verden bygd med nullutslippsteknologi. Hurtigruten Norges prosjekt håper å kunne påvirke cruiseindustrien og fremtidens reiseliv til en mer bærekraftig utvikling.

- Å bruke mindre energi er et sentralt poeng i prosjektet. Vi har et svært kompetent prosjekt med 14 norske partnere som når snur hver stein i arbeidet med å få energiforbruket så lavt som overhodet mulig, uten at det går på bekostning av sikkerheten. Dette blir avgjørende for å nå nullutslipp, og svarene vi får gjennom dette arbeidet har som mål å bidra til løsninger for hele den maritime bransjen, sier Trond Johnsen, markedssjef i SINTEF Ocean og prosjektleder for Sea Zero.

SeaZero Hjørundfjord.jpg

Framtidens hurtigrute skip

- Vi har tatt på oss en ambisiøs jobb, men som bransje er vi forpliktet til å ta tunge klimagrep. Vi mener samtidig norskekysten legger godt til rette for å utvikle og seile utslippsfrie passasjerskip, sier Gerry Larsson-Fedde, Chief Operating Officer i Hurtigruten Norge.

De fremtidige Hurtigruteskipene vil være elektriske, utstyrt med batterier som lades når de ligger til kai. Planene inkluderer innovative løsninger som toppmoderne batteripakker på 60 megawattimer, moderne seil, solcellepaneler integrert i seilene, kunstig intelligens for å bistå med manøvrering og kontraroterende propeller. Skipet skal også utstyres med uttrekkbare thrustere, luftsmøring under skipskjølen, avansert skrogbelegg og proaktiv skrogrengjøring for å redusere motstand i vannet. På sidene av skipet vil man kunne se ladenivået på batteriene, mens broen der kapteinen og mannskapet styrer skipet får ny utforming og vil ligne hvordan en flycockpit er satt opp.

Hver side av de tre uttrekkbare seilene vil ha en vindflate på hele 750m², og være dekket av i alt 1500 m² solcellepaneler. Med seilene nede vil høyden på skipet være 29,9 meter, noe som betyr at skipene kan passere under alle bruer langs kystruten.

Miljøvennlig skipsdesign

Ledende norske bedrifter er med på laget for å utvikle Hurtigrutens nye nullutslippsskip. VARD har fått ansvaret for å utarbeide et konsept for hvordan neste generasjon Hurtigruteskip kan se ut, og mener det nye skipsdesignet er bedre for både miljø og gjester.

Utseendet og teknologien er ny, men de nye hurtigruteskipene vil være spesialtilpasset for den tradisjonsrike kystrutedriften, med anløp i 34 små og store havner langs norskekysten. Størrelsen vil bli omtrent som dagens tradisjonsrike Hurtigruteskip, med en lengde på på 135 meter, og en bredde på 21,5 meter. Skipet vil ha køyeplass til rundt 500 passasjerer. Skipene designes samtidig for en betydelig godskapasitet på minimum 150 europaller, samt frakt av biler. Det planlegges også for lasteluker på hver side, så skipet kan legge til kai med både styrbord og babord side.

Om prosjektet

Sea Zero prosjektet har som ambisjon å muliggjøre nullutslipps person‐ og godstransport langs kysten innen 2030, gjennom å utvikle utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge. For å nå dette målet må man se på kombinasjoner av ulike tiltak både på energieffektivisering (skipsdesign og operasjon) og energiforsyning (drivstoff og utslipp). I tillegg vil anvendelse av enkelte teknologier kreve utvikling av havneinfrastruktur (f.eks. lading).

Noen av disse teknologiene er relativt modne, men trenger fortsatt FoU for oppskalering, maritim tilpassing og optimalisering. Andre teknologier er umodne og krever mer grunnleggende forskning. Prosjektet består av industriaktører og FoU‐institusjoner med kompetanse og produkter/tjenester innen de teknologiområdene som anses som mest kritiske for å lykkes med ambisjonen.

Partnere i Sea Zero-prosjektet:

 

 

 

 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson