Til hovedinnhold
Norsk English

GoNorth-forskere presenterer resultater hos Forskningsrådet

Thor-Arne Pettersen (SINTEF Ocean) var med på toktet i fjor høst for å blant annet samle inn vannprøver til senere analyse.
Thor-Arne Pettersen (SINTEF Ocean) var med på toktet i fjor høst for å blant annet samle inn vannprøver til senere analyse.
Forskere som var involvert i det første GoNorth-toktet i fjor høst presenterte foreløpige resultater 23. mars i et møte hos Forskningsrådet i Oslo.
IMG_3423.JPG

Toktleder Jan Sverre Laberg (UiT)

 

Først presenterte toktleder Jan Sverre Laberg (UiT) en oversikt over oppdraget, utfordringene som ble møtt, resultater oppnådd og nyttige erfaringer gjort som vil komme til nytte ved planlegging av fremtidige tokt.

imagebwdq.png

Alexander Minakov (UiO)

 

Så ble resultater fra de geofysiske undersøkelsene som ble gjort under toktet presentert av Alexander Minakov (UiO), Tom Arne Rydningen (UiT) og Orlando Bautista (UiT). En del av spørsmålet de prøver å besvare er når Framstredet åpnet seg. Denne åpningen gjorde at varmt vann fra nordatlanteren begynte å strømme inn i Polhavet. Et annet viktig spørsmål angår forholdet mellom åpningen av Framstredet og paleoceanografiske og paleoklimatiske endringer. Dataene er under analyse, og det vil ta litt tid før konklusjoner kan trekkes.

Ida Øverjordet (SINTEF Ocean) presenterte resultater om luftanalyser som ble gjort kontinuerlig under toktet. Resultatene viser metan-topper i enkelte regioner der vi vet at slike topper kan forekomme. Men analysene viser også at det ble målt topper som det er ingen forklaring på. Disse vil kreve nærmere undersøkelser. Vannprøvene tatt av SINTEF for å se etter spor av legemidler og produkter for personlig pleie er fortsatt under analyse, og resultater vil komme på et senere tidspunkt. Fra SINTEF Ocean var Thor-Arne Pettersen og Frode Leirvik (begge senioringeniører) med.

Nabil Panchi (NTNU) var med på toktet for å ta georefererte bilder av sjøisen. Tanken er å kombinere bildene med data fra andre sensorer ombord på skipet, for å lage et automatisert system som kan tolke bilder av sjøis tatt av passerende skip. Foreløpige resultater presentert av Nabil viser at modellen presterer tilnærmet likt en isekspert i de fleste scenarier.

Thomas Funck (GEUS Danmark) påpekte at toktet gjennomførte den aller første havbunnsseismometerlinjen over en arktisk margin. Han sier at dataene er av utmerket kvalitet og at det ikke oppstod instrumentfeil under innsamlingen, noe som er uvanlig for slike oppdrag. Foreløpige resultater viser at Nansenbassenget har en 4 km tykk havskorpe, noe som motsier tidligere hypoteser.

Stijn De Schepper (Norce), kunne fortelle at det er DNA i alle havbunsprøver som Norce samlet i høst. Prøvene ble nylig ferdig sekvensert av et DNA laboratorium, og viser en god variasjon i antall slekter som er funnet. Meningen med disse undersøkelsene er å lage en database over DNA i havbunnsedimenter, basert på prøver samlet inn fra mange forskjellige områder. Denne databasen skal på sikt brukes for å estimere hvor mye is det var i Polhavet under historiske klimaforhold. Tanken er at enkelte arter trives best med is, og andre uten. Eldgammelt DNA i sedimenter kan gi oss ledetråder på hvordan isforholdene på overflaten var i fortiden.

imagexnf4c.png

Grimpoteuthis, også kalt "Dumbo-blekkspruten", kan observeres dypt under overflaten (her på 3100 meters vanndyp).

 

Grimpoteuthis, også kalt "Dumbo-blekkspruten", kan observeres dypt under overflaten (her på 3100 meters vanndyp).

Rolf Birger Pedersen (UiB) presenterte en oversikt over arbeidet utført av ROV-en Ægir 6000 under ekspedisjonen. Han beskrev undervannsdronens funksjoner, samt planer for fremtidige oppgraderinger og hvordan disse kan bidra til fremtidige GoNorth-tokt.

imagesmcb8.png

Sabine Cochrane (Akvaplan-niva)

 

Sabine Cochrane (Akvaplan-niva) presenterte en oversikt over de artene som hun kartla under toktet i vannsøylen og på havbunnen.

Neste GoNorth tokt skal utforske Gakkelryggen, 6 juli til 8 august 2023.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson