Til hovedinnhold
Norsk English

Gjenbrukte elbilbatterier testes ut på skole

Trosvik skole
Trosvik skole i Fredrikstad får demonstrasjonsanlegg med et stasjonært batterisystem. Foto: Trond Øyvind Karterud, Fredrikstad kommune
Et pilotprosjekt på Trosvik skole i Fredrikstad vil gi mer kunnskap om gjenbruk av elbilbatterier. Batterianlegget på skolen settes i drift høsten 2023, og skal blant annet bidra til at bygget kan bruke sin egenproduserte solenergi når strømprisene er høyest, samt bidra til å stabilisere strømnettet.

Dette pilotprosjektet er en del av det fireårige sirkulærøkonomiprosjektet TREASoURcE. Trosvik skole får installert et demonstrasjonsanlegg med et stasjonært batterisystem (Battery Energy Storage System, BESS) med brukte elbilbatterier.

Dette systemet blir ett av tre demonstrasjonsanlegg for gjenbruk av batterier i dette EU-prosjektet. Det vil i tillegg bli installert anlegg på Rudskogen Motorsenter i Norge og det kommunale bygget Lempäälä-talo i Finland.

– Demonstrasjonsanleggene skal bidra til å øke kunnskapen om gjenbruk av elbilbatterier, hvordan de fungerer i praksis og hvordan stasjonære batterier tilkoblet strømnettet kan brukes til å balansere behovet for elektrisitet. Målet er å gjøre markedet og teknologien mer modne, sier Fride Vullum-Bruer, seniorforsker i SINTEF Energi.

Pilotprosjektet ledes av forskningsinstituttet SINTEF og batterisystemene leveres av det norske batteriselskapet ECO STOR AS.

– Det er flere økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler ved denne typen BESS. Systemet vil lagre overskuddsenergi fra solcellepaneler, som kan brukes til å redusere effekttopper for de tilkoblede bygningene. Systemet kan flytte energiforbruket for å redusere energikostnaden og bidra til å stabilisere strømnettet. Fra et miljøperspektiv vil gjenbruk av elbilbatterier redusere miljøpåvirkningen fra systemet og spare kritiske mineraler og andre naturressurser ved å forlenge levetiden til batteriene, sier Vullum-Bruer.

Trosvik skole er en av de største barneskolene i Fredrikstad kommune, etter flere utvidelser. Da det nye bygget på 2500 m2 ble etablert i 2018, ble det også installert geovarmeanlegg og et 44 kWp solcelleanlegg som er integrert i det nye taket. Trosvik skole var det første av Fredrikstads kommunale formålbygg som fikk solceller på taket og vil også bli det første bygget som får installert batterisystem for å utnytte solenergien bedre.

I dag vurderer Fredrikstad kommune solceller i alle nybygg- og takrehabiliteringsprosjekter.

– Med dagens varierende strømpriser forventer vi at batterisystemer i bygg blir mer og mer aktuelt, spesielt i bygg med solcelleanlegg. TREASoURcE prosjektet vil gi oss verdifull erfaring med second life batterisystemer i bygg, sier Helene Bøe Tømmerbakke, Energirådgiver i Fredrikstad kommune.

Gjenbruk av batterier er i tråd med Fredrikstad kommunes klimaplan, der sirkulær tankegang fremheves for å nå målsetning om 60 % reduksjon i klimagassutslipp i perioden 2016-2030.  

Batterisystemet vil være i drift og samle data til forskning fram til mai 2026, og driften av systemene vil optimaliseres gjennom prosjektperioden basert på data og erfaringer.

Etter prosjektperioden kan batteriene fortsatt brukes for å sørge for god ressursutnyttelse, og de kan enkelt flyttes til nye lokasjoner dersom det skulle bli nødvendig.

Om TREASoURcE

TREASoURcE er et initiativ som er finansiert av den Europeiske Union under forsknings- og utviklingsprogrammet Horizon Europe med et totalbudsjett på 9.99 millioner Euro. Det fireårige prosjektet (2022-2026) blir koordinert av det tekniske forskningssenteret VTT i Finland, og konsortiet består av 17 partnere fra seks europeiske land. Partnerorganisasjonene inkluderer fire forskningsorganisasjoner og universiteter: VTT, SINTEF, SDU, TalTech; syv byer og regioner: Forum Virium Helsinki, EcoFellows Ltd, Business Tampere, Viken Fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Tallinn by, Tartu By; en fagforening for primærnæringer: MTK; to små og middels store selskaper: GreenDelta, CLIC Innovation; samt tre industrielle partnere: Topsoe, Polyfuels Group AB og ECO STOR. Prosjektets nettside: 

Kontaktperson