Til hovedinnhold
Norsk English

Fanger CO2 med sol og speil

Slik ser forskerne for seg det nye solcelleanlegget i et industriområde. Illustrasjon: Svalin Solar
Slik ser forskerne for seg det nye solcelleanlegget i et industriområde. Illustrasjon: Svalin Solar
Forskere skal bruke speil til å fange konsentrert sol. Solanlegget vil også skille seg ut fordi det kommer til å produsere både strøm og varme – som skal brukes til CO2-fangst.

Forskere ved SINTEF jobber nå med å bygge et pilotanlegg for solkraft som etter hvert skal kunne flyte på vann. Anlegget skal bruke en teknologi som fanger såkalt konsentrert sol.

– Konseptet baserer seg på vanlig solinnstråling, men konsentrerer solstrålen ved å bruke speil, som igjen treffer høyeffektive solceller, forklarer SINTEF-forsker Martin Bellmann.

Konseptet er laget slik at det kan roteres i vannet ved hjelp av propeller, sånn at man får best utnyttelse av sola, og fanger opp mest mulig dagslys.

Skal produsere strøm og varme

Den konsentrerte solen vil generere mye varme. Denne varmen skal solanlegget samle opp ved å legge en væske inne i rørene med solceller.

– På dagens anlegg for flytende sol kjøler vannet solcellene ned, og dermed mister man denne varmen. Dette anlegget vil derfor skille seg ut ved å ta vare på varmen i tillegg til den elektriske strømmen, forteller Bellmann.

Kombineres med varmepumpe

Strøm og varme fra solanlegget skal brukes i et anlegg for CO2-fangst. Ettersom varmen fra solanlegget ikke får høy nok temperatur, skal det kobles på en varmepumpe, som også skal utvikles av SINTEF.

– Målet er å demonstrere et solarassistert karbonfangstsystem som helt eller delvis gir den nødvendige termiske energien for gasseparasjon, sier Bellmann.

Illustrasjon som viser konseptet for flytende og konsentrert solenergi.

Dette er konseptet for anlegget som skal produsere både strøm og varme fra et flytende solkraftverk utstyrt med parabolspeil og høyeffektive solceller.  Illustrasjon: SINTEF

Skal brukes til CO2-fangst

SINTEF skal levere solanlegget i samarbeid med norske Svalin Solar, som i dag produserer et lignende anlegg i mindre skala.

– Nå jobber vi med design og dimensjonering av anlegget. Framover skal vi kjøpe inn komponenter og håper å få satt opp et pilotanlegg til sommeren, forteller SINTEF-forskeren.

I første omgang skal anlegget testes på land og i et eksisterende CO2-fangstanlegg som SINTEF drifter på Tiller, like utenfor Trondheim. Her skal vi demonstrere potensialet i løsningen, forteller Bellmann. 

Vil hjelpe europeisk tungindustri

Målet på sikt er imidlertid å lage løsninger som kan hjelpe europeisk tungindustri til å bli mer bærekraftig.

– Prosjektet bærer navnet Trineflex  og er et stort fireårig EU-prosjekt som startet opp i september 2022. Hovedmålet med prosjektet er å hjelpe tungindustri i omstilling til å oppnå sine bærekraftmål gjennom integrasjon av fornybar energi og digitalisering. Tungindustrien har et relativt stort energibehov, som skal dekkes med solenergi fra et som skal samle både strøm og varme, utdyper forskeren.

Prosjektet har en totalkostnad på 19,3 millioner euro og involverer 28 partnere, deriblant norske SINTEF.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson